zona Lacul Morii, cartierul Militari
Telefon: 0728.975.157

Cursuri opționale

Opţionalele se desfăşoară în funcţie constituirea grupelor, pe baza solicitărilor dumneavoastră. Taxa pentru Opționalele Mind Lab, Înot şi Limba engleză nu sunt incluse în preţul standard.

  • Dans aerobic
Stimularea prin mişcare fără echipament de gimnastică se bazează pe mişcarea naturală, dorinţele copiilor, interacţiunea acestora atât unii cu alţii, cât şi cu profesorul. Acesta coordonează mişcările copiilor în funcţie de nivelul lor de abilitate, orice mişcare simplă fiind transformată în dans cu ajutorul ritmului, repetiţiei şi folosirii spaţiului.
  • Pictură
Copiii îşi dezvoltă observaţia şi învaţă să reproducă ceea ce văd sau simt. Totodată îşi dezvoltă coordonarea oculo- motorie şi motricitatea fină prin dactilo- pictură şi desen.copiii învaţă să combine propria exprimare cu a celorlalţi, în activităţi comune ceea ce este o ocazie importantă pentru schimbul de idei şi arta colaborării. Observarea de aproape a naturii şi frumosului favorizează o mai bună conştientizare a mediului înconjurător.
  • Modelaj
Copiii îşi dezvoltă deprinderi specifice prin mânuirea materialelor utilizate în această activitate: creioane, beţişoare, argilă, lipici, hârtie, plastic etc. Modelajul cu materiale flexibile aduce copiilor noi concepte şi un limbaj nou, permiţând imaginaţiei lor să reproducă obiectele din jur şi din natură. Activităţile desfăşurate le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia.
  • Teatru
Jocul dramatic reprezintă începutul comunicării dintre adulţi şi copii. Acesta încurajează şi le dezvoltă empatia, trăsătură foarte importantă pentru a fi conştienţi de nevoile altora şi pentru a înţelege totodată implicaţiile acţiunilor lor. Deşi sunt jocuri, acestea au valoare educaţională, fiecare joc fiind destinat unui anumit scop pentru dezvoltarea individuală sau a grupului. Spre deosebire de artele vizuale, care au o finalitate clar definită, scopul final aici nu este produsul artistic în sine, ci implicarea emoţională a copiilor în procesul creator.

Alte opționale

Mind Lab

Jocuri de strategie, care dezvoltă gândirea, perspicacitatea şi creativitatea, bazate pe metode ce pot fi utilizate pentru rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi.

Înot

Cel mai frumos şi complex sport, care asigură o dezvoltare armonioasă a copilului dumneavoastră, la care se adaugă, desigur, şi distracţia.

Limba engleză

Limbă de circulaţie internaţională, care conturează cultura generală, contribuind astfel la dezvoltarea personală a copilului dumneavoastră.